مشتری مداری
گروه تاسیسات اصفهان فنی کار با هدف ارتقا کیفیت خدمات خود و ایجاد یک ارتباط با مشتریان سعی در افزایش بیشتر رضایت مشتریان خود دارد از این رو با پاسخ به موارد ذیل ما را در رسیدن به این هدف یاری فرمایید